Ödegårdsvägen i Blidsberg.

Restaurering av kilad naturstensmur fogad med cement.