Naturstensarbeten

Natursten är ett levande material som man kan bygga stenmurar, stenläggningar, jordkällare, husgrunder, broar med mera.

Bilder