Trädgårdsanläggning

Vi sköter projektet från första idé till design, planering och förverkligande. Från innovativa idéer till klassiska lösningar, vi erbjuder helhetsgrepp för att trädgårdens olika rum ska komplettera varandra.

  • Betongstenarbeten
  • Gräsytor/Färdigt gräs
  • Gångar
  • Markarbeten
  • Naturstensarbeten
  • Plattläggning/Kullersten/Gatsten
  • Trappor
  • Trädgårdsanläggning
  • Trädgårdsbelysning
  • Uteplatser