Tjänster

Axengrens Entreprenad erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster. Från
första idé till design, planering och utförande håller vårt arbete högsta kvalitet, till
konkurrenskraftiga priser. Se våra tjänster här nedanför.

 • Betongstensarbeten
 • Försäljning  av grusmaterial/matjord
 • Gräsytor/färdigt gräs
 • Gångar/Trappor
 • Kullersten
 • Lastning och lossning av gods
 • Markarbeten
 • Markrännor
 • Naturstensarbeten
 • Plattläggning
 • Trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsbelysning
 • Uteplatser