Liareds Kyrka.

Renovering av kallmurade naturstensmurar.