Boråsvägen 2 i Hulu.

Restaurering av ladugårdsgrund.