Trädgårdsanläggningar i Nittorp.

Stödmurar, plattläggning, dekorsten, kantsten, asfaltering, belysning och anläggning av gräsmatta.