Totebo i Gällstad.

Renovering av jordkällare, naturstenstrapp och kallmurad naturstensmur.