Sörkvarna i Dalstorp.

Renovering av kallmurade naturstensmurar, naturstenstrappor, belysning och anläggning av gräsmatta.