Gunnboås i Sexdrega.

Renovering av kallmurad naturstensmur.