Knätte kyrka.

Renovering av kallmurade naturstensmurar i 2 etagé inkluderat med naturstenstrappor.