Skog i Hulu.

Restaurering av källargrund och trapp i natursten