Börsbo i Marbäck.

Renovering av körebro till höloft/ränne.