Blidsbergs kyrka.

Renovering av kallmurade naturstensmurar i 3 etagé.