Vi erbjuder dränering och kvalificerad
trädgårdsanläggning

i Gällstad, Ulricehamn, Tranemo, Borås med omnejd.

Nyheter från Axengrens Entreprenad

Nedan presenteras ett urval av nyheter och pågående uppdrag utförda av Axengrens Entreprenad

Nyhet 2

Uppförande av stenmurar vid lagret på Trikågatan 4 i Gällstad.

Nyhet 1

Årlig service och underhåll på 8st. Naturstens objekt vid Källebacka.

Restaurering av stenfoten och källaren på gamla huset i skog

Restaurering av stenfoten och källaren på gamla huset i skog, 2018. [se bilder här]

Omläggning av Blidsbergs kyrkmur i 3 etagé

Omläggning av Blidsbergs kyrkmur i 3 etagé, 2018. [se bilder här]

Restaurering av stenmurar vid Källebacka

Restaurering av stenmurar vid Källebacka, 2018. [se bilder här]

Restaurering av vattenbrunnar vid Källebacka

Restaurering av vattenbrunnar vid Källebacka, 2018. [se bilder här]

Renovering av stenmurar vid Sörkvarna

Renovering av stenmurar vid Sörkvarna, 2017. [se bilder här]

Försäljning och lager

Under våren 2017 kommer jag att flytta mitt lager till Trikågatan där försäljningen av grus m.m kommer att vara.

Fastighetsköp

Nu är det klart med fastighetsköpet utmed Trikågatan i Gällstad. Så nu har jag ökat möjligheterna att utveckla firman ännu mera! Ytan på de båda fastigheterna ihop är som 3,5 fotbollsplaner, 2,1 ha. Med vänliga hälsningar Anders

Husdränering

Så här kan det se ut ifrån en vinkel när en husdränering utförs. Uppgrävning vid samlingsbrunnar, sätta ny brunn och lägga nya rör och montera isodränskivor. Detta följs av återfyllning av schakt och singel/grus som komprimeras med markvibrator. Och avslutning med återställning av markplattor i gångar. /Anders

Renovering av hörn på en stenmur

En bildserie på hur man kan renovera en stenmur. Man gräver bort all matjord som ligger bakom och mellan stenarna, och ersätter det med singel blandat med natursten. Naturstenen låser man med kilsten från baksida och framsida mur. Och för att förhindra att jord kommer in i muren igen så separerar man med en geotextilduk. [...]

Renovering av en garageinfart

Hej! Här får ni följa med på en resa med L-stöd som byts ut mot en stenmur i en garageinfart. Stenarna är ifrån en gammal ladugårdsgrund i Ulricehamnstrakten, stenen sägs vara bruten ur Vistabergen. Anders.

Renovering av körebro

Här är några bilder på ett arbete i vintras med att renovera en körebro upp till andra våning på en ladugård.

Anläggning av en stenpir

Ett tidigt vårprojekt med att sammanbinda en stenmur med en stenpir.